April 2019 wordt het boek "PINK WORKS" gepubliceerd

 

De artikelen, de auteurs en de vormgeving van "PINK WORKS"

Justa van den Bulk en Evert Rodrigo documenteren met veel beeldmateriaal elf performance kunstprojecten van

PINK de Thierry uit 1980 - 1995; in de kunsthistorische beschrijvingen van de portretten uit deze werken wordt 

ook gerefereerd aan de bijzondere traditie van de Nederlandse portretkunst sinds de 17e eeuw. 

De vernieuwende performance kunstvorm die PINK gebruikte in deze kunstwerken wordt door Anja Novak in de

ontwikkeling van de performance kunst sinds 1960 geplaatst waarbij opvalt dat de meta performance kunst van

PINK aansluit op recentere ontwikkelingen in de performance kunst; PINK liep kennelijk ver vooruit in haar tijd.

De actualiteit in PINK's Arcadia kunstwerken worden door Erik de Jong ingebed in 2500 jaar ontwikkeling van dit

belangrijke kunsthistorische thema dat niet alleen wortelt in de Westerse traditie maar ook van Japan en China.

PINK's eigentijdse werkwijze in de nieuwe kunstvorm die zij ontwikkelde met deze performance projecten wordt

door Donald Louw systematisch uit de doeken gedaan in het boek. Irma Boom doet de vormgeving van het boek. 

Zie de brochure voor meer informatie.

 

De financiering van het boek en donaties

AUP distribueert via een ambitieus marketingplan het boek via haar Wetenschappelijke Fonds in Nederland en

wereldwijd naar bibliotheken, opleidingen, boekwinkels, media en andere instellingen op het terrein van de kunst.

Daarnaast gaat stichting BaO het boek internsief promoten in Nederland en Vlaanderen via haar eigen contacten.

Voorinschrijving is mogelijk: tot eind maart 2019 kan het boek worden besteld met 40% korting voor 24,95 euro

De revenuen uit de verwachte verkoop in NL en internationaal dekken ruim de helft van de kosten om dit boek te maken.

Het Harten Fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds hebben 15.000 euro toegezegd om mede in het tekort te voorzien.

BaO draagt zelf ook bij maar we hebben nog een vrij aanzienlijk bedrag nodig om de boekproductie dekkend te financieren.

Wij zoeken donateurs om bij te dragen aan deze boekproductie; door onze ANBI-C status is de fiscale aftrek aanzienlijk. 

Details over schenkingen door particulieren, instellingen en bedrijven staat vermeld op de pagina Financiering en donaties

 

17 december 2018 viert het KOG in het Auditorium van het Rijksmuseum voor 250 genodigden

feestelijk de verwerving van "VideoSchetsBoek"* in haar collectie 'Atlas Zeden en Gewoonten'  



Het performance / installatie kunstwerk "VideoSchetsBoek" is een van de elf kunstprojecten uit het boek "PINK WORKS" 

Donateurs ontvangen uitnodigingen voor alle officiële presentaties van het werk van PINK de Thierry.

Prof. dr. Erik de Jong zal spreken over het thema “Huiselijkheid in de kunst van PINK en in de Gouden Eeuw”.

VideoSchetsBoek in de Vishal van het Frans Halsmuseum te Haarlem in de zomer van 1984 VideoSchetsBoek in Sala -1- in Rome in 1992






 

 

 

 

 

 

  Het bestuur van stichting BUREAU d’art OFFICIEL (BaO): Hedwig Fijen, Donald Louw en Evert Rodrigo

 Amsterdam, augustus 2018