Beleidsplan 2021 – 2025

Boek en tentoonstellingen. Initiatief voor een film.

De vernieuwende projecten worden kunsthistorisch beschreven in het boek PINK WORKS dat Jap Sam Books voorjaar 2023 in Nederland en daarna wereldwijd uitbrengt. Zomer 2023 volgt de oeuvretentoonstelling in het Frans Hals Museum die vervolgens mogelijk doorreist naar andere musea in Europa en Japan. Omdat het werk van PINK verder rijkt dan de muren van de kunst heeft de stichting besloten om voor een breder publiek het initiatief te nemen voor de film “The Studio = The Artist”. Aan de hand van opnamen van werken in het atelier wordt hun, soms spectaculaire, ontstaan uit de doeken gedaan. De film biedt een ander perspectief op het werk van PINK. De verwachting is dat de film rond 2024 internationaal in roulatie wordt gebracht.

Terug naar de kunst en dus het kunsthistorisch debat

We willen met de boekpublicatie en tentoonstellingen het internationale discours over de functie van eigentijdse kunst aanwakkeren. Omdat in Nederland een vitale kunstkopersmarkt ontbreekt is debat hier in eigen land over hedendaagse kunst des te belangrijker. We zullen proactief deelnemen aan discussies en colloquia, publicaties en manifestaties vanwege de impact van goede kunst op een gezonde samenleving.

Project van beeldende kunst met Europese dichters

De stichting is voornemens na de film een internationaal performance kunstwerk op het grensvlak van beeldende kunst en poëzie uit te voeren. Dit grote kunstproject zal de dynamiek tonen van het Europa van nu met zijn talen, landsgrenzen, regioculturen en hun zeer diverse geschiedenissen. De voorbereidingen vergen een zeer zorgvuldige aanpak niet in het minst omdat er vele organisaties en uiteenlopende media in vele landen in zullen participeren. Maar dat betekent eveneens dat de uitvoering van het project internationaal ook aandacht zal genereren. Dit trans-mediale kunstproject zal bijdragen aan een versterkt primaat van de kunst in de ontwikkeling naar het Europa van morgen. 

Projecten: de partners, financiering en eigen inbreng

Elk project wordt zorgvuldig uitgelijnd en hierbij worden de juiste partners en passende financiering gezocht. Eigen financiële inbreng is noodzakelijk om derden-financiering aan te vragen. Zie voor meer informatie de pagina Financiering en donaties

Het bestuur van de Stichting BUREAU d’art OFFICIEL