Beleidsplan

Boekuitgave, Archivering en Tentoonstellingen

De vernieuwende kunstprojecten worden beschreven in PINK WORKS dat Jap Sam Books komend najaar uitbrengt, eerst in Nederland en Vlaanderen, en vervolgens wereldwijd.

Het retrospectief PINK de Thierry – leven in kunst – in het Frans Hals Museum in 2023 kreeg veel aandacht in de media en werd een bezoekerssucces. Werken van PINK zijn zomer 2024 ook te zien in het Kunstmuseum St Gallen (CH) in een groepstentoonstelling.

De archivering van alle werken van PINK in de eerste helft van 2024 leidt tot een website waarin het complete oeuvre toegankelijk wordt voor professionals, studenten en bruiklenen.

Hiermee treffen wij, samen met de boekuitgave, voorbereidingen om een tentoonstelling over PINK de Thierry samen te stellen die over de wereld kan reizen, te beginnen in Japan.

Documentairefilm

Omdat het werk van PINK verder rijkt dan de muren van de kunst heeft de stichting besloten om voor een breder publiek het initiatief te nemen voor de film “The Studio = The Artist”.

Aan de hand van een werk in het atelier wordt het, soms spectaculaire, ontstaan uit de doeken gedaan. Film biedt vanuit een andere invalshoek ook een ander perspectief op het werk van PINK. In 2025 gaan de filmopnamen plaatsvinden.

Terug naar de Kunst en het Kunsthistorisch Debat

Met de boekpublicatie en de tentoonstellingen hopen we het internationale discours over de functie van eigentijdse kunst aan te wakkeren.

Dat is vrijwel onmogelijk in Nederland omdat de financiële elite in Nederland niet of nauwelijks hedendaagse kunst verzamelt. Proactief zullen we, desnoods alleen internationaal, deelnemen aan discussies, publicaties en manifestaties.

Project van Beeldende Kunst met Europese Dichters

De stichting wil na de film een internationaal performance kunstwerk op het grensvlak van beeldende kunst en poëzie uitvoeren. Dit grote kunstproject zal de dynamiek tonen van het Europa van nu met zijn talen, landsgrenzen, regioculturen en zeer diverse geschiedenissen. De voorbereidingen vergen een zeer zorgvuldige aanpak omdat er vele organisaties en media in vele landen in zullen participeren. De keerzijde daarvan is dat de uitvoering van het project ook internationaal aandacht zal genereren.

Dit trans-mediale kunstproject zal bijdragen aan een versterking van het primaat van de kunst in de ontwikkeling naar het Europa van morgen. 

Partners, Financiering en Eigen Inbreng

Elk project wordt zorgvuldig uitgelijnd en hierbij worden de juiste partners en passende financiering gezocht. Eigen financiële inbreng is noodzakelijk om financiering van derden aan te vragen. Zie voor meer informatie de pagina Financiering en donaties.

Het bestuur van de Stichting BUREAU d’art OFFICIEL