Nieuws

De artikelen en de auteurs, de boekvormgever en de uitgever van “PINK WORKS”

Justa van den Bulk en Evert Rodrigo documenteren met veel beeldmateriaal elf performance kunstprojecten van

PINK de Thierry uit 1980 – 1995; in de kunsthistorische beschrijvingen van de portretten uit deze werken wordt 

ook gerefereerd aan de bijzondere traditie van de Nederlandse portretkunst sinds de 17e eeuw. 

De vernieuwende performance kunstvorm die PINK gebruikte in deze kunstwerken wordt door Anja Novak in de

ontwikkeling van de performance kunst sinds 1960 geplaatst waarbij opvalt dat de meta performance kunst van

PINK aansluit op recentere ontwikkelingen in de performance kunst; PINK liep kennelijk ver vooruit in haar tijd.

De actualiteit in PINK’s Arcadia kunstwerken worden door Erik de Jong ingebed in 2500 jaar ontwikkeling van dit

belangrijke kunsthistorische thema dat niet alleen wortelt in de Westerse traditie maar ook van Japan en China.

PINK’s eigentijdse werkwijze in de nieuwe kunstvorm die zij ontwikkelde met deze performance projecten wordt

door Donald Louw systematisch uit de doeken gedaan in het boek. Irma Boom doet de vormgeving van het boek. 

Het boek verschijnt bij de uitgeverij Jap Sam Books, gespecialiseerd in boeken over kunst, architectuur en meer. 

De financiering van het boek en donaties

Jap Sam Books gaat het boek in Nederland en vervolgens wereldwijd lanceren naar bibliotheken, opleidingen, boekwinkels,

media en andere instellingen op het terrein van de kunst. Wij gaan het boek samen met Jap Sam Books internsief promoten in

Nederland en ook in Vlaanderen. 

De revenuen uit de verwachte verkoop in NL en internationaal dekken ca. 20% van de kosten om dit boek te maken.

Het Harten Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Ruigrok  voorzien voor 18.000 euro in het tekort.

BaO draagt zelf ook bij maar we hebben nog een vrij aanzienlijk bedrag nodig om de boekproductie dekkend te financieren.

Wij zoeken donateurs om ons actief te steunen. Vanwege onze ANBI-C status is er fiscale aftrek van donaties tot 65%.

Details over de aftrek voor particulieren, instellingen en bedrijven staan vermeld op de pagina Financiering en donaties

17 december 2018 vierde het KOG in het Auditorium van het Rijksmuseum voor genodigden

feestelijk de verwerving van “VideoSchetsboek” in haar collectie ‘Atlas Zeden en Gewoonten’  

Het performance / installatie kunstwerk “VideoSchetsboek” is een van de elf kunstprojecten uit het boek “PINK WORKS” 

Prof. dr. Erik de Jong sprak over VideoSchetsboek 1983. Het Ritueel van de Huiselijkheid: een nieuwe aanwinst voor het KOG

VideoSchetsboek in de Vishal van het Frans Halsmuseum te Haarlem in de zomer van 1984
VideoSchetsboek in Sala -1- in Rome in 1992

Het bestuur van stichting BUREAU d’art OFFICIEL (BaO): Hedwig Fijen, Donald Louw en Evert Rodrigo

Amsterdam, augustus 2019