Financiering en donaties

De voorgenomen activiteiten als het uitbrengen van de publicatie, het initiëren van tentoonstellingen,

het organiseren en of deelnemen aan colloquia, debatten en manifestaties, alsook het voorbereiden en 

meefinancieren van het grote Europese kunstproject in 2021, vergen een aanzienlijke financiële inspanning. 

De financiering bestaat uit subsidies, participaties en sponsoring, andere inkomsten en – heel belangrijk! – 

eigen bijdragen uit de donaties die wij ontvangen.

Meefinancieren uit inkomsten via Anbi – C status  

De Belastingdienst steunt de doelstellingen van de stichting en heeft BaO de ANBI – Cultuur status verleend.

De stichting wil jaarlijks via deze fiscaal gunstige regeling een zo substantieel mogelijk bedrag aan donaties

verwerven voor de noodzakelijke voorbereidingen en om financieel bij te dragen in de realisatie van activiteiten.

Alle schenkingen zijn aftrekbaar voor de belasting: zie hieronder de fiscale aftrekregelingen.

Maak uw interesse kenbaar via info@stichtingbao.nl 

Schenkingen door particulieren 

Een schenking van 1000 euro resulteert in een fiscale IB aftrek van 650 euro (schijf 4) en 510 euro (schijf 3).

Alle donaties aan onze stichting zijn welkom. De Belastingdienst hanteert de volgende regels:

De aftrek van het totaal aan schenkingen aan Anbi’s in een jaar is beperkt tot 10% van het belastbaar inkomen

plus 25% extra aftrek voor schenkingen aan Anbi-C(s) tot een maximum van 1250 euro p.j.

Donaties tot 5.000 euro aan een Anbi-C resulteren in een fiscale aftrek van 65% en 51% (afhankelijk belastingschijf).

Bij een schenking groter dan 5.000 euro valt het meerdere onder de gewone aftrek van resp. 52% en 40,8%.

Bankafschriften met de bedragen van de schenkingen voldoen.

Klik voor meer informatie van de Belastingdienst: Toelichting op aftrek na giften aan Anbi-C

De hoogte van schenkingen uit nalatenschappen is niet gelimiteerd en fiscaal onbelast.

Schenkingen door bedrijven

Bij schenkingen tot 5000 euro is de VB aftrek 30% (bij winst < 200.000 euro) of 37,5% bij hogere winst.

Het meerdere bij grotere schenkingen valt onder de gangbare aftrek van resp. 20% of 25%. Er is geen limiet

aan de hoogte van schenkingen aan Anbi’s door bedrijven en andere instellingen die onder de VB vallen. 

Stichting BUREAU d’art OFFICIEL

Rekeningnummer ING Bank, IBAN: NL 66 INGB 0001157109

De stichting is gevestigd in Amsterdam.

Fiscaal nummer of RSIN: 8150.43.570