Categorieën
Uncategorized

Deelname aan tentoonstelling in Kunstmuseum St Gallen

Mei – september 2024

Werken van PINK de Thierry uit AT HOME (1984) en STANDING STONE (1989) zijn geselecteerd voor de groepstentoonstelling BURNING DOWN THE HOUSE – Rethinking Family in het Kunstmuseum St Gallen in Zwitserland. Samensteller is de hoofdconservator Melanie Buehler.  Naast PINK zijn er werken te zien van Louise Bourgeois, Niki de Saint Phalle, Kathe Burkhart en anderen. Mousse Magazine (Milaan) verzorgt een publicatie bij de tentoonstelling.

Voorstudie van Standing Stone 1989
Categorieën
Nieuws

Archivering oeuvre PINK de Thierry (1943-2023)

Januari – juni 2024

Elisa Schillaci MA, Tuulla Horsman MA en Donna Roukens BA beschrijven en archiveren tot juli 2024 het volledige oeuvre van PINK de Thierry. Het werk vindt plaats in het atelier van PINK vanwege het originele materiaal dat zich daar bevindt. Het digitale bestand mondt uit in een website waarin het internationale oeuvre in projecten, werken en series eigentijds toegankelijk wordt gemaakt. Het is gericht op professionals in de kunst. Ook voor bruiklenen wordt dit bestand een onmisbare bron van informatie.

Categorieën
Nieuws

Leven in Kunst

Tentoonstelling in het Frans Hals Museum (HAL) “PINK de Thierry – Leven in Kunst

7 juli t/m 29 oktober 2023

PINK de Thierry – leven in kunst – Frans Hals Museum

Conservator Melanie Bühler nam in 2019 het initiatief voor een eerste retrospectief over PINK de Thierry. Lang voor social media en reality shows zoals Big Brother van het alledaagse een spektakel maakten, speelde PINK met de grens tussen privé en publiek domein. Haar eigen gezin verbeeldde in haar kunstwerken de mens in context van Man Vrouw Kind (MVK). De twee meest beroemde series staan centraal, l’Art du Bonheur (1980-1995) en Arcadia (1990-2015) waarmee PINK in uiteenlopende series onder andere reageerde op de opkomst van informatieovervloed. De werken waren hun tijd ver vooruit, geven een tijdsbeeld maar prikkelen vooral om hoe we nu met deze thema’s omgaan.

De tentoonstelling trok meer dan 9000 bezoekers. Voor het museum een record voor een exposite van hedendaagse kunst. Er zijn meer tentoonstellingen in voorbereiding, o.a. in Japan.

Op de opening heeft Sara Guiducci, de dochter van PINK, gesproken over haar herinneringen als opgroeiend kind in de performances samen met haar vader en moeder.

De tentoonstelling kreeg ruimschoots aandacht in de media. RCE maakte daarnaast een podcast over de PINK n.a.v. expositie “Leven in Kunst”, FHM, 2023: Wie Wat Bewaart (chtbl.com) Radio 1 wijdde een programma aan de tentoonstelling: PINK de Thierry.

Categorieën
Nieuws

“PINK WORKS 1980 – 1995”

Publicatie van het boek Pink Works in September 2024

In deze internationale uitgave worden de tien vernieuwende kunstprojecten van PINK de Thierry uit de periode 1980 – 1995 behandeld vanuit meerdere invalshoeken.

Evert Rodrigo en Justa van den Bulk beschrijven de MVK (Man Vrouw Kind) projecten en de staatsieportretten die daarbij horen. De vernieuwende performance kunstvorm van PINK in deze kunstwerken wordt door Anja Novak in de ontwikkeling van de performance kunst sinds 1960 geplaatst. PINK blijkt ver vooruit te zijn geweest en is momenteel ook actueel van belang. PINK’s beeld van de mens, getoond als MVK, wordt door Melanie Bühler uitgelicht als universele motor in de samenleving en verwijst ook naar series van PINK na 1995. De actualiteit in PINK’s Arcadia kunstwerken wordt door Erik de Jong ingebed in 2500 jaar ontwikkeling van dit belangrijke kunsthistorische thema dat niet alleen wortelt in de Westerse traditie maar ook in die van Japan en China. PINK’s eigentijdse werkwijze in de nieuwe kunstvorm die zij ontwikkelde met deze performance projecten wordt door Donald Louw systematisch beschreven. Irma Boom doet de vormgeving en Jap Sam Books is de uitgever.

Het artikel van Anja Novak en de aankondiging van de boekpublicatie kunt u hier lezen.

Categorieën
Nieuws

Rijksmuseum Bulletin

Voorjaar 2023

In het lentenummer (2023/1) van dit academische tijdschrift schrijft Erik de Jong een artikel over de aanwinst in de Rijksmuseum collectie van PINK’s “Video-Schetsboek” (1983), een installatie bestaande uit 12 foto- en 13 video-portretten.

Staatsieportret Video Schetsboek 1983
Categorieën
Nieuws

Museum Arnhem

Winter 2022 – 2023

In de tentoonstelling “How Dare You Make Me Feel This Way” staan trans- en queervreugde centraal. Het is géén aanklacht, maar een dankwoord. Hoe durf je me zo te laten voelen? Zo fijn en vol verwondering, maar ook zo zoekende en verward? Aan de hand van onder anderen foto’s van Leo Xander Foo en Risk Hazekamp, video’s van lokale en internationale kunstenaars als PINK de Thierry, Yinzk en Samantha Nye én een installatie van Golden Dean worden perspectieven en ervaringen getoond die personen uit de trans- en queergemeenschap belangrijk vinden en willen delen. Het gaat over ‘nee’ zeggen tegen beperkende kaders en ‘ja’ tegen vrije bewegingsruimte.

https://www.vriendenmuseumarnhem.nl/museum-arnhem/familie-de-koning/

Categorieën
Nieuws

“The Studio = The Artist”

Zomer 2021

In de zomer van 2021 heeft Stichting BaO het initiatief genomen voor de productie van een documentaire getiteld “The Studio = The Artist”. Deze internationale film is bedoeld voor een veel groter publiek dan alleen kunstminnaars en professionals. In het atelier van PINK focust de camera op een kunstwerk en spoelt dan beeldend terug naar het bijzondere ontstaan van dit werk. De synopsis is gereed en met het script is een begin gemaakt. Het streven is om de film in 2025 op te nemen.

Categorieën
Nieuws

Financiering en donaties

We hebben uw steun nodig! Doneer aan stichting BaO

Doorlopend voert de Stichting BaO, een culturele Anbi, actie om donaties te verwerven. Lopende projecten, plannen en andere activiteiten vindt u in ons Beleidsplan. Financiering van de activiteiten en ook de noodzaak van uw donaties lichten we toe in: Financiering en donaties.

Categorieën
Nieuws

“TeaTime” (1986)

Najaar 2020

TeaTime (1986) van PINK werd opgenomen in de tentoonstelling van Bakunin’s Barricade in het Stedelijk Museum A’dam. TeaTime is een 20′ video- en fotoportret dat deel uitmaakt van de collectie van SM A’dam. De kunstenaar Ahmet Ögüt koos TeaTime en nog enkele kunstwerken uit de collectie van het Stedelijk voor zijn wegversperring die gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal uit 1849 in Dresden (D).

Categorieën
Nieuws

Brief uit Arcadia

Oktober 2020

“Brief uit Arcadia” nr 53 (1998) is opgenomen in de collectie van Stedelijk Museum Schiedam. Deze diptych (2x 200×260 cm) op canvas komt uit de voormalige NOG collectie. In Nederland bevinden Pink’s werken zich in zes musea, in de rijkscollectie, in publieke particuliere collecties. Verder bevindt haar werk te zich in zes EU landen, Japan en VS.

  • Doorklik naar Brief 53 Tweeluik Deel 1
  • Doorklik naar Brief 53 Tweeluik Deel 2 
Detail uit Brief uit Arcadia nr. 53 Sted. Museum Schiedam (2x260x200 cm)