Categorieën
Nieuws

Archivering oeuvre PINK de Thierry (1943-2023)

Van half januari tot half juni 2024 beschrijven en archiveren Elisa Schillaci MA, Tuulla Horsman MA en Donna Roukens BA het complete oeuvre van PINK de Thierry in een digitaal bestand. De werkzaamheden vinden plaats in het atelier van PINK in Amsterdam, waar zo veel mogelijk aan de hand van het originele materiaal wordt gewerkt. Het digitale bestand zal voor belangstellenden een onmisbare bron opleveren voor de verdere bestudering van het werk in de toekomst.
Ook voor het aanvragen van bruiklenen is het bestand een nuttige bron van informatie.

Categorieën
Nieuws

Leven in Kunst

Tentoonstelling in het Frans Hals Museum (HAL) “PINK de Thierry – Leven in Kunst

7 juli t/m 29 oktober 2023

Conservator Melanie Bühler nam in 2019 het initiatief voor een retrospectief over PINK de Thierry. Lang voor social media en reality shows zoals Big Brother van het alledaagse een spektakel maakten, speelde  PINK met de grens tussen privé en publiek domein. Haar eigen gezin verbeeldde in haar kunstwerken de mens in context van Man Vrouw Kind. De twee meest beroemde series staan centraal. l’Art du Bonheur (1980-1995) en Arcadia waarmee ze in uiteenlopende series reageerde op de opkomst van informatieovervloed. De werken geven een tijdsbeeld maar prikkelen vooral om hoe we nu met deze thema’s omgaan. De conservator Manique Hendricks is samensteller van de tentoonstelling.

Met meer dan negen duizend bezoekers was “Pink de Thierry – Leven in Kunst” een van de meest succesvolle tentoonstellingen van het Frans Hals Museum. Mogelijk reist de tentoonstelling ook naar Japan.

Er was recentelijk ook aandacht voor de tentoonstelling in de media:

Op veler verzoek heeft Sara Guiducci op de opening gesproken over hoe zij de performances van Pink de Thierry meemaakte. Klik op de link voor de volledige tekst.

PINK de Thierry – leven in kunst – Frans Hals Museum

Categorieën
Nieuws

“PINK WORKS 1980 – 1995”

Boekpublicatie – Mei 2024

Justa van den Bulk en Evert Rodrigo documenteren met veel beeldmateriaal tien performance kunstprojecten van PINK de Thierry uit 1980 – 1995 met MVK (Man Vrouw Kind); de kunsthistorische beschrijvingen van de tien MVK staatsieportretten refereren ook aan de Nederlandse portretkunst sinds de 17e eeuw. De vernieuwende performance kunstvorm van PINK in deze kunstwerken wordt door Anja Novak in de ontwikkeling van de performance kunst sinds 1960 geplaatst waarbij opvalt dat de meta performance kunst van PINK aansluit op recentere ontwikkelingen in de performance kunst; PINK liep kennelijk ver vooruit in haar tijd. PINK’s beeld van de mens, ingebed in MVK, wordt door Melanie Bühler uitgelicht als universele motor in de samenleving en verwijst daarin ook naar series van PINK na 1995. De actualiteit in PINK’s Arcadia kunstwerken wordt door Erik de Jong ingebed in 2500 jaar ontwikkeling van dit belangrijke kunsthistorische thema dat niet alleen wortelt in de Westerse traditie maar ook van Japan en China. PINK’s eigentijdse werkwijze in de nieuwe kunstvorm die zij ontwikkelde met deze performance projecten wordt door Donald Louw systematisch beschreven. Irma Boom doet de vormgeving en Jap Sam Books is de uitgever.

Categorieën
Nieuws

Rijksmuseum Bulletin

Voorjaar 2023

In het lentenummer (2023/1) van dit academische tijdschrift schrijft Erik de Jong een artikel over de aanwinst in de Rijksmuseum collectie van PINK’s “Video-Schetsboek” (1983), een installatie bestaande uit 12 foto- en 13 video-portretten.

Categorieën
Nieuws

Museum Arnhem

17 dec 2022 t/m 14 mei 2023

In de tentoonstelling “How Dare You Make Me Feel This Way” staan trans- en queervreugde centraal. Het is géén aanklacht, maar een dankwoord. Hoe durf je me zo te laten voelen? Zo fijn en vol verwondering, maar ook zo zoekende en verward? Aan de hand van onder anderen foto’s van Leo Xander Foo en Risk Hazekamp, video’s van lokale en internationale kunstenaars als PINK de Thierry, Yinzk en Samantha Nye én een installatie van Golden Dean worden perspectieven en ervaringen getoond die personen uit de trans- en queergemeenschap belangrijk vinden en willen delen. Het gaat over ‘nee’ zeggen tegen beperkende kaders en ‘ja’ tegen vrije bewegingsruimte.

https://www.vriendenmuseumarnhem.nl/museum-arnhem/familie-de-koning/

Categorieën
Nieuws

“The Studio = The Artist”

Zomer 2021

In de zomer van 2021 heeft Stichting BaO het initiatief genomen voor produceren van een documentaire getiteld “The Studio = The Artist”. De synopsis voor deze film wordt verder uitgewerkt. Deze internationale film wordt gemaakt voor een meer divers publiek dan alleen kunstminnaars en professionals. Er wordt naar gestreefd om de film in 2024 op te nemen. In PINK’s atelier zoomt de camera in op kunstwerken en laat beeldend het (soms spectaculaire) ontstaan van de werken zien in betekenis en omgeving. In ook apart te vertonen hoofdstukken zien we PINK’s portretten in de NL traditie, PINK en Arcadia, PINK en Japan en meer. De hoofdstukken zijn op zichzelf staand dus los te vertonen.

Categorieën
Nieuws

“TeaTime” (1986)

Najaar 2020

“TeaTime” (1986) van PINK is opgenomen in de tentoonstelling “Bakunin’s Barricade” in het Stedelijk Museum A’dam. “TeaTime” is een 20′ video- en fotoportret dat deel uitmaakt van de collectie van SM A’dam. De kunstenaar Ahmet Ögüt heeft “TeaTime” en andere kunstwerken uit de SM collectie gebruikt in zijn ‘barricade’ dat gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal uit 1849 in Dresden (D).

Categorieën
Nieuws

Brief uit Arcadia

Oktober 2020

“Brief uit Arcadia” nr 53 (1998) is opgenomen in de collectie van Stedelijk Museum Schiedam. Deze diptych (2x 200×260 cm) op canvas komt uit de voormalige NOG collectie. In Nederland bevinden Pink’s werken zich in zes musea, in de rijkscollectie, in publieke particuliere collecties. Verder bevindt haar werk te zich in zes EU landen, Japan en VS.

https://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag-2021-Stedelijk-Museum-Schiedam.pdf

Categorieën
Nieuws

Video-Schetsboek

December 2018

17 december 2018 vierde het KOG in het Auditorium van het Rijksmuseum feestelijk de verwerving van “Video-Schetsboek” in haar ‘Atlas Zeden en Gewoonten’. Prof. dr. Erik de Jong sprak over VideoSchetsboek 1983. Het Ritueel van de Huiselijkheid.